Usein kysytyt kysymykset

Te kysytte, me vastaamme

Kun harkitset markkinointitoimiston valintaa tai vaihtoa, saattaa mieleesi tulla muutamia keskeisiä kysymyksiä. Yleensä asiakkaamme haluavat tietää, mihin toimialoihin olemme erikoistuneet tai kuinka kauan olemme toimineet alalla. Lisäksi kiinnostusta herättävät strategiaprosessi, kohdeyleisön huomioiminen, käytetyt kanavat ja mittarit kampanjoiden menestyksen seurantaan. Usein tiedustellaan myös budjetoinnista, raportoinnista, luovasta suunnittelusta sekä kilpailijoiden huomioonottamisesta.

Lisäksi asiakkaat saattavat tiedustella hinnoittelusta, aikakehyksistä tulosten saavuttamiseksi sekä mahdollisuudesta saada referenssejä aiemmista asiakkaista. Nämä kysymykset auttavat hahmottamaan tarjoamiamme palveluita ja prosesseja sekä varmistamaan mahdollisen yhteistyön sujuvuuden ja menestyksen.

Keskityttekö enemmän projektitöihin vai jatkuvan palvelun tuottamiseen?

Várri keskittyy siihen että tiedämme asiakkaan markkinoinnilliset ja viestinnälliset tarpeet ennen kuin asiakasyritys osaa sitä itse edes kysyä. Tämä tieto syntyy vain olemalla jatkuvasti asiakasta lähellä ja toimimalla osana asiakkaan organisaatiota

Yleisin palvelumallimme on solmia asiakkaan kanssa jatkuvan palvelun sopimus, jonka puitteissa tavataan kerran kuukaudessa ja keskustellaan tulevan kuukauden markkinointitarpeet läpi kuukausisuunnitelman ja vuosikellon mukaan. Tapaamisessa ehdotetaan toimenpiteitä tehtäväksi ennalta sovitun budjetin mukaisesti. Jos asiakkaan budjetti on tiukalla ja toimenpiteitä ei tehdä (tai tehdään in-house), myöskään laskua ei siltä kuukaudelta lähde.

Tietysti myös projektityöt ovat osa palveluntuotantoamme ja projekteja tehdäänkin erityisesti tilanteissa joissa asiakkaan tarve on kertaluontoinen (tai muuten vain ei toistuva). Tällaisia töitä ovat usein graafiset työt, brändi-ilmeet, yksittäiset lehdistötiedotteet, asiakaslehdet, jne. 

Mille aloille olette erikoistuneet?

Várri on erikoistunut palvelemaan asiakkaitaan erityisesti paljon sisältöä vaativien teknisten alojen B2B yritysten tarpeisiin. Jos tarjoamasi tuote tai palvelu vaatii asiakkaalta erityistä perehtyneisyyttä aiheeseen ja keskikaupan koko tai asiakassuhteen elinkaaren arvo on keskisuuri tai suuri, olette juuri meidän kohderyhmäämme. Tällöin voi olettaa että myös laadukkaan ja hyvin konvertoivan sisällön tarve on suuri ja asiakas panostaa hakukoneoptimointiin, asiakkaan kouluttamiseen ja pitkien asiakassuhteiden ylläpitoon.

Kosmetiikkabrändin Tiktokmarkkinointiin osaamme suositella tosi hyviä muita toimistoja hoitamaan näkyvyyttänne, mutta teknisten alojen asiantuntijayrityksen sisällöntuotannossa olemme loistavia!

Mitä palveluita Várri tarjoaa?

Jokainen asiakas ja case on erilainen, jolloin käytetään erilaisia keinoja tavoitteiden saavuttamiseksi. Várrin suurin osaaminen on keskittynyt erilaisten asiantuntijasisältöjen ympärille, mutta tarvittaessa meiltä onnistuu niin maksetun markkinoinnin kampanjat kuin sosiaalisen median päivitykset. Yleensä (lähes aina) tavoitteen saavuttaminen vaatii vähintään kahden tai useamman keinon käyttöä, mutta lopulta kaikki pohjautuu laadukkaaseen ja asiakasta puhuttelevaan sisältöön. 

Strategiatyö:

Várri auttaa sinua luomaan kattavan suunnitelman yrityksellesi, joka ohjaa kaikkia markkinointitoimenpiteitä ja varmistaa niiden yhtenäisyyden.

Várri määrittelee yrityksellesi pitkän aikavälin suunnan ja tavoitteet markkinointiviestinnälle. Tämä strategiatyö muodostaa perustan kaikille tuleville markkinointipäätöksille ja toimenpiteille. Markkinoinnin strategiatyön tavoitteena on luoda selkeä suunnitelma siitä, miten yrityksesi saavuttaa tavoitteensa, erottuu kilpailijoistaan ja menestyy markkinoilla.

Strategiatyöhön Várrilla kuuluu aina seuraavat vaiheet:

Tilanneanalyysi
Tavoitteiden asettaminen
Kohderyhmän määrittely
Arvolupaus
Strategian valinta
Toimenpidesuunnitelma
Mittaus ja seuranta

Brändin kehittäminen:

Brändin luominen tai uudistaminen, mukaan lukien brändin nimen, visuaalisen ilmeen ja viestinnän suunnittelu.

Mainonta:

Mainoskampanjoiden suunnittelu, toteutus ja ylläpito, niin digitaalisilla alustoilla, kuin televisiossa, radiossa ja printtimediassa.

Sosiaalisen median markkinointi:

Kampanjat ja sisältöjen suunnittelu ja hallinta eri sosiaalisen median alustoilla.

Verkkosivujen suunnittelu ja kehitys:

Verkkosivujen luominen tai päivittäminen, jotta ne vastaavat nykypäivän vaatimuksia ja tarpeita.

Hakukoneoptimointi (SEO):

Verkkosivujen optimointi niin, että ne näkyvät korkeammalla hakutuloksissa, kun potentiaaliset asiakkaat tekevät relevantteja hakuja.

Hakukonemarkkinointi (SEM):

Maksullinen mainonta hakukoneissa, kuten Google Ads, jotta yrityksesi löytyy relevanttien hakujen perusteella hakutulosten yläosissa.

Sisältömarkkinointi:

Arvokkaan sisällön luominen, kuten blogipostaukset, artikkelit ja videot, asiakkaiden kiinnostuksen herättämiseksi ja sitouttamiseksi.

Sähköpostimarkkinointi:

Kohdennettujen sähköpostikampanjoiden suunnittelu ja lähettäminen asiakkaille ja prospekteille.

Käytettävät teknologiat: Hubspot, ActiveCampaign, Mailchimp, Postiviidakko

Videomarkkinointi:

Videoiden suunnittelu ja tuottaminen eri tarkoituksiin, kuten mainokset, opetusvideot ja brändin tarinankerronta.

Analytiikka ja seuranta:

Kampanjoiden ja strategioiden suorituskyvyn seuranta ja analysointi, jotta voidaan tehdä tarvittavia muutoksia ja parannuksia.

Tapahtumien ja messujen suunnittelu:

Osallistuminen tapahtumiin ja messuille, mukaan lukien ständien suunnittelu ja markkinointimateriaalien tuottaminen.

Kohderyhmän tutkimus:

Asiakaskohderyhmän analysointi ja ymmärtäminen paremmin markkinointistrategioiden kohdentamiseksi.

PR- ja viestintäpalvelut:

Mediasuhteiden hallinta, lehdistötiedotteiden laatiminen ja muut medialle kohdennetut viestintätoimenpiteet.

Miten markkinointia mitataan?

Markkinoinnin tulosten mittaaminen on tärkeää, jotta voidaan arvioida markkinointiviestinnän tehokkuutta, sekä tehdä tarvittavia muutoksia parempien tulosten saavuttamiseksi. Várri seuraa aina työnsä tuloksia tarkasti, osin siksi että kehitys on jatkuvaa, osin saiksi että osaamme perustella työmme asiakkaillemme mahdollisimman kattavasti.

Verkkosivuston mittaustavat

Klikkaukset ja liikenne: Verkkosivujen kävijämäärä, sivulataukset, klikkaukset mainoksiin ja kampanjalinkkeihin ovat yleisiä mittareitamme. Käytämme erilaisia työkaluja, kuten Google Analyticsia, seuraamaan verkkosivujen suorituskykyä, liikennettä ja konversioita.

Hakukoneoptimointi (SEO): Seuraamme hakukonesijoituksia ja orgaanista liikennettä verkkosivuille. Usein keskistytään juuri tiettyjen hakutermien ympärille joilla kaikkein relevantein liikenne ohjautuu ja kehitämme niitä. 

Konversiot: Seurataan, kuinka monta kävijää suorittaa toivotun toimenpiteen, kuten ostoksen, latauksen, rekisteröitymisen tai tilauksen.

Muut mittaustavat

Myynnin kasvu: Suora yhteys markkinointitoimenpiteiden ja myynnin kasvun välillä voi osoittaa markkinoinnin vaikutuksen liikevaihtoon.

ROI (Return on Investment): Lasketaan, kuinka paljon rahaa saatiin takaisin verrattuna siihen, kuinka paljon markkinointiin sijoitettiin.

Brändin tunnettuus ja sitoutuminen: Várri seuraa brändisi näkyvyyttä ja mainetta esimerkiksi sosiaalisen median seuraajamäärissä, sitoutumisessa ja mainintojen määrässä.

Sosiaalisen median mittarit: Tykkäykset, jakamiset, kommentit ja seuraajien kasvu voivat kertoa kampanjoiden ja brändin vaikutuksesta asiakkaisiin.

Sähköpostimarkkinointi: Avaukset, klikkaukset ja tilaukset voivat antaa käsityksen kampanjoiden tehokkuudesta. Teemme myös A/B -testausta suurien tilaajamäärien kanssa otsikko- ja aihekohtaisesti jotta sähköpostimarkkinoinnista saadaan mahdollisimman suuri teho irti.

On tärkeää että valitaan mittarit, jotka ovat relevantteja tavoitteittesi kanssa. Mittarit voivat vaihdella eri kampanjoiden ja kanavien välillä. Kattava mittaus auttaa tunnistamaan vahvuudet ja heikkoudet, jotta voidaan tehdä parempia päätöksiä ja optimoida markkinointiin käytettäviä euroja tehokkaammin.

Kuka kirjoittaa tai suunnittelee tuottamanne sisällöt?

Várrin pöydältä lähtevät sisällöt ja graafiset elementit tuottaa aina asiaan perehtynyt ja osaava yhteyshenkilönne. Emme ulkoista sisällöntuotantoa kolmannelle taholle ja palavereissa istuu aina myös markkinoinnin toteuttaja!

Tilanteessa jossa tarvitaan erikoisosaamista (usein esim. video- ja äänituotanto) luotamme hyviin yhteistyökumppaneihimme joiden työnjälkeen olemme tyytyväisiä.

Sisällöntuottajamme ovat erikoistuneet erityisesti laadukkaan asiantuntijasisällön tuottamiseen, SEO -optimoituun sisältöön ja mediatiedottamiseen. Suomeksi ja englanniksi!

Kuinka paljon aikaresursseja meiltä menee markkinointitoimiston kanssa toimiessa?

Kuinka paljon yrityksen tulisi olla mukana ulkoistetun markkinointitoimiston työssä, riippuu monista tekijöistä, kuten yrityksen tarpeista, tavoitteista, resursseista ja markkinointitoimiston roolista. 

–  Säännöllinen viestintä on avainasemassa. Yrityksesi tulisi pitää meidät ajan tasalla muutoksista, uusista suunnitelmista tai kampanjoista. Tämä auttaa molempia osapuolia pysymään ajan tasalla.

Várri tuo yritykseesi erityisosaamista ja ammattitaitoa, mutta teillä on aina paras käsitys teidän toimialan erityispiirteistä ja kohderyhmästä. Asiakkaan ajankäyttö haastatteluissa ja palavereissa on arvokas täydennys meidän osaamiseen. Auttakaa meitä auttamaan teitä.

Kaikki suuret päätökset tulee teiltä. Me tietysti pyrimme perustelemaan oman työmme tarpeellisuuden ja yksittäisten toimien käytännön asiat, mutta kampanjoiden hyväksynnät, strategiamuutokset ja markkinointipanostusten k0hdentaminen on teidän työtä. Me tarjoamme ehdotuksia, mutta lopulliset päätökset tulee tehdä yhteistyössä.

Yrityksen on hyvä olla mukana markkinointitoimenpiteiden tulosten seurannassa ja analysoinnissa. Tämä auttaa varmistamaan, että toimenpiteet ovat linjassa tavoitteiden kanssa ja tarvittaessa tekemään nopeita muutoksia.

Yhteistyön aloitus

Yhteistyön aloitusvaiheessa on tärkeää että asiakas varaa riittävästi aikaa jotta yhteistyö saadaan kunnolla käyntiin. Yleensä aloitukseen on hyvä varata n. puolen päivän verran aikaa palavereille ja jatkossa n. 2 tuntia kuukaudessa haastatteluille.

Kuukausittain

Kuukausittain pidetään asiakkaiden kanssa markkinointipalaveri. Tähän riittää että asiakas varaa palaverin verran aikaa. Palaverit ovat aina selkeästi teemoitettuja ja niissä edetään aina samalla kaavalla (analytiikka, tulokset, tavoitteet, tuleva kuukausi ja kvartaali)

Miten Várri hinnoittelee palvelunsa?

Eri palveluidemme hinnoittelumallit voivat vaihdella, riippuen palvelusta, sen toistuvuudesta tai luonteesta. n. 90% palveluistamme hinnoitellaan työmääräarvion mukaisesti tuntilaskutukseen pohjautuen. Eli asiakas saa tietää etukäteen paljonko kulloinenkin markkinoinnin toimenpide tulee maksamaan eikä yllätyksiä pääse syntymään. Ylimenevät tunnit jätetään joko kokonaan laskuttamatta (pienet ylitykset) tai isoissa ylityksissä (yllättävät, meistä riippumattomat tilanteet) niistä keskustellaan avoimesti ennen laskuttamista.

Pienessä osassa (n. 10% töistä) laskutetaan asiakasta tuntiperusteisesti. Silloinkin jokainen tunti perustellaan ja asiakkaalle toimitetaan työpäiväkirja. 

Onko laskutus kertaluontoista vai jatkuvaa? 

Suurimmassa osassa tekemästämme työstä, työ on ns. jatkuvaluonteista. Eli kuukausittain tehdään toistuvasti tietyt toimenpiteet, jotka laskutetaan seuraavan kuukauden aikana. Tällöinkin asiakas voi halutessaan laittaa toistuvan työn tauolle, eikä laskua tekemättömästä työstä tietenkään lähetetä.

Kertaluonteinen työ laskutetaan tietysti kertaluonteisesti.

Várrilla ei ole halua eikä tarvetta sitoa asiakkaitaan pitkiin jatkuviin markkinointisopimuksiin, vaan annamme työnjäljen puhua puolestaan.

Teettekö tulosperusteista laskutusta?

Osassa tapauksista meillä on mahdollisuus tehdä asiakkaidemme kanssa tulosperusteinen laskutus. Eli saamme palkkion vasta, kun sovitut tavoitteet on saavutettu, kuten tietty myyntimäärä tai konversioprosentti. Tulosperusteinen malli sovitaan aina erikseen ja se arvioidaan aina yksilökohtaisesti asiakkaan tarjooman mukaan.

Mitä seuraavaksi?

Digitaalisen ajan kumppanuustoimisto

Emme ole perinteinen mainostoimisto, vaikka välillä toimiston pöydältä lähteekin ikkunateippauksia ja printtimainoksia. Lähtökohtanamme on olla asiakkaan strateginen kumppani, joka toimii lähempänä asiakkaan organisaatiota kuin etäinen ja kasvoton mainostoimisto.

Haluamme että asiakkaillemme ei tule koskaan tilannetta, jossa ei tiedetä mitä toimisto kuukausittain tekee, saatikka mistä laskuttaa. Toimimme asiakkaidemme myynnin ja markkinoinnin lisäkäsinä ja meille ei tarvitse briiffata samaa asiaa uudelleen ja uudelleen. Kuukausittaiset tai viikottaiset markkinointipalaverit pitävät huolen että työmme tulokset perustellaan aina dataan pohjautuen. Sinä voit keskittyä yrityksesi liiketoiminnan johtamiseen ja kehittämiseen. Me varmistamme, että markkinointisi tukee yrityksesi kasvua ja tuottaa tulosta.