Asiakascase

Muonion kunnan viestintästrategia

Muonio on 2400 asukkaan kunta Tornionjokivarressa Lapin länsirajalla. Kunnan viestintää hoitaa kuntaorganisaation johtoryhmä. Aloitimme tämän asiakastyön, kuten kaikki muutkin asiakastyöt, todellisen tarpeen kartoituksella. Hyvin nopeasti kävi ilmi kuntaviestinnän ja kuntamarkkinoinnin tarve suunnitelmalliselle ja säännölliselle viestinnälle. Aikaisemmin viestintää oli tehty ad-hoc -tyylisesti ja oman työn ohessa. Toisin sanoen, hyvin niukasti ja niukoilla resursseilla. Lisäksi esiin nousi graafisen materiaalin uusiminen ja ohjeiston rakentaminen, olihan kunta uusimassa mm. verkkosivujaan heti strategian valmistuttua.
Toteutimme Muonion kunnan viestintästrategian ja graafisen ohjeiston säännöllisten kehityspalavereiden ja workshop -työskentelyn yhteydessä jotta strategiasta ei tulisi oululaisen viestintätoimiston sanahelinää, vaan se ihan oikeasti otettaisiin päivittäisen työn tueksi.

Workshop-työllä todelliset tarpeet esiin.

Strategiatyön alkuvaiheessa keskusteltiin paljon samoista haasteista joita jokainen kunta kohtaa viestinnässään. Resurssien niukkuus, digiosaamisen puute, kirjoittajan blokki ja viestintävastuun jakautuminen liian suurelle joukolle, ts. ei kenellekään. Vastuuttamalla suurempi joukko strategiatyöhön workshop -työskentelyn avulla saatiin erittäin hyvää kokemuspohjaista dataa “kentältä”. Strategian työstäminen kirjalliseen muotoon aloitettiin kesän aikana.
Strategiatyöryhmän kanssa käytiin säännöllisin väliajoin läpi työn etenemistä ja jokaisessa vaiheessa peilattiin strategiaa päivittäisen työn toteuttamiseen. Strategian esimmäinen versio valmistui vuodenvaihteessa. Kuntien rooli tulevaisuudessa alueen elivoiman kehittäjänä ja ylläpitäjänä tuli nopeasti ohjenuoraksi strategiaa tehtäessä yhteistyössä kuntaorganisaation kanssa.
Muoniolaisuuden kiteyttäminen viestintästrategiaan

Projektin aikana huomio kiinnittyi yhä enemmän siihen, miten Muonio näyttäytyy vierailijoille, kuntalaisille ja kuntalaisiksi halajaville. Slogantyö tuli osaksi projektia ja sitä työstettiin koko työryhmän voimin. Yksikään kunta ei ole itsenäinen instanssi, vaan se edustaa asukkaitaan. Tutkimusten ja valtakunnallisten kyselyiden perusteella muoniolaiset ovat Suomen onnellisinta kansaa ja sieltä löytyy myös maailman puhtain ilma. Kahden, enintään kolmen sanan slogan oli kaiken aikaa tavoitteena ja toiveissa oli, että se kääntyisi sujuvasti myös englanniksi. Muoniolaiset ovat yksinkertaisesti onnellisia luonnostaan / happy by nature.

Slogan ei silti toimi mikäli muu viestintä ei ole linjassa sen kanssa. Se antaa kuitenkin maantiekartan ja jatkuvan muistutuksen viestinnän sävystä.

Jatkuva kehitys ja oppiminen

Strategiatyö ei lopu siihen että se vedetään toimiston Xeroxin läpi ja jaetaan työntekijöiden pöydille. Jatkuva kehitys niin strategian sisällön kuin sen jalkauttamisen kanssa on pakollista kuntaorganisaation kokoisesta joukosta puhuttaessa.
Kuntaorganisaatiolle tuotettiin konkreettiset työkalut ja ohjeet viestinnän ja kuntamarkkinoinnin toteuttamiseen. Huomioon otettiin viestintää ja markkinointia tekevien IT -taidot ja käytettävät ohjelmistot. Viestintää tehdessä puhutaan kuitenkin hyvin yksinkertaisista prosesseista, miksi niitä tulisi turhaan monimutkaistaa?
Molemminpuolista oppimista.

Strategiatyö opetti myös meitä erityisesti erilaisten lähtötasovalmiuksien kanssa työskentelyssä. Onhan tärkeää, että jokainen viestintää ja markkinointia tekevä pystyy lukemaan ja sisäistämään strategiaan kirjatut asiat. Lisäksi opimme paljon mm. puisen jokiveneen valmistuksesta, kalastuksesta, Lapin piilevästä potentiaalista, jokivartelaisesta can-do asenteesta ja onnellisuudesta.

Suuret kiitokset koko kuntaorganisaatiolle mukavasta prosessista!