Asiakascase

Grant4Com

Grant4Com suunnittelua
Sivustorakenteeseen, sisältöön ja palvelumuotoiluun panostaminen vaikuttaa suoraan yhteydenottoihin ja asiakkaiden aktiivisuuteen sivustoillasi. Kannustavat toimintakehotukset, hakukoneoptimoidut sisällöt ja toimivat liidimagneetit kasvattavat yrityksesi näkyvyyttä ja auttavat asiakkaita löytämään tarjoamasi palvelut nopeasti ja helposti. Sivustorakenteen ja sisällön optimointi voi kuitenkin olla iso urakka, varsinkin jos homma pitää aloittaa puhtaalta pöydältä, mutta sitä ei onneksi ole pakko tehdä omin avuin. Me autoimme testauslaboratorio Grant4Comia luomaan uudet rakenteet sivuilleen sisältöineen, lomakkeineen ja liidimagneetteineen erinomaisin tuloksin.
Grant4Com suunnittelua
Grant4Comin sivut tehtiin käytännössä katsoen kokonaan uusiksi. Asiakas- ja palvelupolkuja kehitettiin ja sivuston käyttäjäystävällisyyttä parannettiin. Sivut rakennettiin vastaamaan nykyaikaisia teknisiä vaatimuksia, kuten esimerkiksi latausnopeutta ja mobiiliystävällistä rakennetta, jotka ovat seikkoja, joihin Google kiinnittää huomiota sivustoja hakutuloksiin sijoittaessaan. Grant4Comin sivuille luotiin lisää liidimangeetteja ja toimintakehoitteita (tuttavallisemmin CTA) helpottamaan ja kannustamaan yhteydenottoja heidän ja asiakkaidensa välillä. Avuksi otettiin myös markkinointiautomaatiotyökalu ActiveCampaign, jonka avulla Grant4Com pääsee helpommin jakamaan asiakkailleen tarkkaan kohdennettua tietoa ajankohtaisista tapahtumista. Jos ActiveCampaign ei ole vielä tuttu nimi, kannattaa käydä lukemassa kirjoittamamme artikkeli markkinoinnin työkaluista. Grant4Comin sivujen palvelumuotoilussa tärkeää olikin juuri asiakasystävällisyys.
Grant4Com suunnittelua
Aivan yhtä tärkeää oli luoda merkityksellistä sisältöä. Etenkin Grant4Comin blogia rikastutettiin uusilla aiheilla, joilla tuotiin asiakkaille informatiivista ja kiinnostavaa tietoa tuotetestauksesta ja sertifioinnista. Blogitekstien avulla vastataan kysymyksiin, joita asiakkailla usein on. Hakukoneoptimointi on sisältöjen kannalta tärkeää, sillä useimmin haetut termit tulisi sisällyttää artikkeleihin mahdollisimman sanatarkasti, jotta Google suosittelisi sivustoa ensimmäisten joukossa. Blogiteksteillä tehdään yritys tutuksi ja tarjotaan sisältöä joka kiinnostaa ja miellyttää niin asiakkaita kuin hakukoneiden algoritmejakin.
“Uudet sivut ovat saaneet tosi paljon positiivista palautetta”, kertoo Grant4Comin Mona Hämeenaho. “Sisältöjen päivittäminen ja hakukoneoptimointi auttoivat asiakkaita löytämään meidät selvästi nopeammin ja helpommin.” Asiakkaiden kanssa käydyissä keskusteluissa kävi selväksi, että sivustojen optimoitu sisältö tarjosi asiakkaille hyödyllistä tietoa, jonka pohjalta esittää uusia ja tarkempia kysymyksiä Grant4Comin tarjoamista palveluista. Uudet lomakkeet ja toimintakehotteet kantoivat myös Hämeenahon mukaan hedelmää, sillä yhteydenotot kasvoivat ja liidimäärät lisääntyivät aikaisempaan verrattuna: “Uudet sivut johtivat aiempaa useammin keskusteluihin asiakkaiden kanssa, eli saatiin juuri se mitä uudistuksilla haettiinkin.”